Preloader

16-17 Mart 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek İstanbul Eğitim Günleri’nde özel okullar stantlarıyla yer alırken, veli ve öğrenciler hem özel okul stantlarından hem de konferans, seminer ve atölyelerden merak ettikleri birbirinden farklı konuları uzman konuşmacılardan dinleme fırsatını bulacaklar.
Anaokulundan liseye kadar eğitim hizmeti sunan ÖZEL OKULLAR, okul arayışında olan velilerle buluşurken, eğitim sistemlerinden burslara, okul projelerinden kültür sanata öğrencilerine sundukları imkanları katılımcılara İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ’nde anlatma fırsatını yakalayacaklar.


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL OKULLARIN YERİ ve GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Türk eğitim sisteminin itici gücü olan özel okullar bu dönüşümde önemli roller üstlenecek. Eğitimde dönüşümün dinamikleri tartışılırken, bu dönüşümde özel okullar sektörünün oynayacağı rolün ele alınacağı, dijital dönüşümün eğitim sektörüne etkileri ve yarattığı fırsatların masaya yatırılacağı, bu çerçevede tüm eğitim bileşenleriyle birlikte daha iyi bir eğitim sisteminin oluşturulması için alınacak önlemlerin konuşulacağı İSTANBUL ÖZEL OKULLAR ZİRVESİ, sektörde 15 yıldır yayınlanmakta olan artı eğitim Dergisi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, sektörel birlik ve derneklerin katılımları ve destekleriyle 16 - 17 Mart 2019’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

 

ZİRVE OTURUM BAŞLIKLARI

√ Türkiye’nin 2023 Hedeflerinde Özel Okulların Rolü ve Yapılması Gerekenler
√ Özel Okulların Gelişiminde Teşvik Modelleri, Mevcut Uygulamalar ve Etkileri
√ Özel Okul Sektörünün Türk Ekonomisi İçindeki Yeri ve Diğer Sektörlere Etkileri
√ Özel Okulların Yurtdışına Açılmasında Hedef ve Stratejiler
√ Nicelikten Niteliğe Program Uygulamalarında Özel Okulların Öncü Rolü
√ Bilgi ve Teknolojideki Hızlı Dönüşümün Eğitim Sektöründe Yarattığı Fırsatlar
√ Endüstri 4.0 İle Eğitimde Dönüşüm: Nereye Ve Nasıl Gidiyoruz?

KATILIMCILAR

DESTEKLEYEN KURUMLAR

İSTANBUL EĞİTİM GÜNLERİ 2019

İSTANBUL ÖZEL OKULLAR ZİRVESİ 2019

Stant ve Sponsorluk İçin
Tel: 0 (212) 283 55 65
Email: artiegitimdergisi@gmail.com